Skip to main content

Avís legal

  1. Introducció i dades de la companyia

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet que Rectificadora Farriol, S.L, posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

Rectificadora Farriol, S.L és una societat espanyola amb domicili social en Ronda de la República, 143
08302 Mataró, Barcelona.

Per a una comunicació directa i efectiva amb Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet que Rectificadora Farriol, S.L posa a la disposició dels usuaris d’Internet. es posa a disposició l’adreça de correu electrònic info@rectificadorafarriol.com

El simple accés, navegació i ús del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de l’Avís Legal vigent i publicat a cada moment en el Portal. L’Usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Rectificadora Farriol, S.L, poden estar sotmesos a condicions específiques, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

La informació continguda i accessible a través d’aquest Portal és facilitada per Rectificadora Farriol, S.L, a fi de proporcionar directrius generals i oferir a l’usuari informació d’interès general (els “Continguts”).

  1. Accés i ús del Portal

L’accés general i navegació a través del Portal no comporta registre previ, excepte per a aquelles funcionalitats i/o serveis que així ho requereixin, i en aquest cas resultarà necessari facilitar determinada informació a través dels formularis disposats a aquest efecte.

La naturalesa dels continguts del Portal i els serveis prestats a través del mateix es dirigeixen a usuaris majors de 18 anys, per tant queda expressament prohibit l’accés a usuaris menors d’aquesta edat.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Rectificadora Farriol, S.L, o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.

b) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

c) Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts, així com de les bases de dades que Rectificadora Farriol, S.L, posi a la disposició dels Usuaris.

Rectificadora Farriol, S.L, es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Portal, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del Portal qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de Rectificadora Farriol, S.L, o de tercers.

Per a més informació consulti la Política de Privacitat específica.

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Atès que els Continguts (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) del present Portal estan protegits per copyright i marca registrada, l’ús no autoritzat de qualsevol Contingut inclòs en el Portal pot incomplir el copyright, la marca registrada o altres drets de propietat industrial i intel·lectual protegits per la llei aplicable. La recopilació (entenent-se com a tal l’obtenció, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de Rectificadora Farriol, S.L, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari, text, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio utilitzats en l’ús i desenvolupament del Lloc web és propietat de Rectificadora Farriol, S.L, o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

La posada a la disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de Rectificadora Farriol, S.L, o dels seus proveïdors a través del Portal o que figuren en el mateix no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del Portal.

Si l’Usuari descarregués Continguts del Portal per a un ús personal o no-comercial, ha de conservar totes les notificacions de copyright, marca registrada o altres avisos similars inclosos en el material original o en qualsevol còpia de material.

Queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els Continguts o advertiments d’aquest Portal sense la prèvia autorització escrita de Rectificadora Farriol, S.L,. En cas de produir-se, s’atendrà el règim sancionador de les infraccions dels drets de propietat intel·lectual de Rectificadora Farriol, S.L, emparat per la legislació vigent.

  1. Llicència sobre les Comunicacions

L’Usuari garanteix, respecte de qualsevol informació remesa a Rectificadora Farriol, S.L, a través d’algun dels canals disposats a tal fi (inclosos serveis de missatgeria instantània, trucades telefòniques, correu electrònic, o altres que poguessin posar-se a la disposició de l’Usuari a tals efectes), que ostenta els drets requerits per a això, no infringint cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual, patent, marca, secret comercial, o qualssevol altres drets de tercers.

L’Usuari assumeix la responsabilitat i deixarà indemne a Rectificadora Farriol, S.L, respecte de qualsevol comunicació remesa, personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

  1. Responsabilitat

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de Rectificadora Farriol, S.L, de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels Continguts subministrats a través d’aquest.

En cap cas Rectificadora Farriol, S.L, ni els seus socis, directius, responsables, agents o empleats seran responsables de danys directes, indirectes, fortuïts, especials, exemplars, punitius, emergents ni de cap altre tipus (inclosa, però sense limitar-se a ella, la responsabilitat per pèrdua d’ús, dades o beneficis), sense consideració del tipus d’acte, inclosos però sense limitar-se a ells, contractes, negligències o altres actes il·lícits civils sorgits per o relacionats amb el Portal, amb els Continguts o un altre contingut al qual s’hagi accedit a través del Portal, així com per la còpia, visualització o qualsevol altre tipus d’ús d’aquest.

En cap cas, Rectificadora Farriol, S.L, les seves sucursals, i/o els seus administradors, empleats i personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa de cap mena, tant si procedeixen com si no de l’ús del Portal, dels Continguts adquirits o als quals s’hagi accedit per o a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia; l’ús del Portal, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol Usuari que aquestes possibilitats poden ocórrer.

Rectificadora Farriol, S.L, ha adoptat polítiques de raonables en relació amb la seguretat del Portal, si bé no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Portal, o per qualsevol altre mal derivat d’aquesta navegació.

Rectificadora Farriol, S.L, no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errors en cap dels Continguts accessibles a través del Portal, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components nocius en el present Portal o en el servidor que el subministra.

Per consegüent, els serveis prestats a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

  1. Enllaços

5.1. Enllaços a continguts web de tercers

El servei d’accés al Portal inclou dispositius d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, aliens a Rectificadora Farriol, S.L,. En aquests casos, Rectificadora Farriol, S.L, no controla ni és responsable de cap d’aquests llocs ni del seu contingut ja que actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (“LSSI”) sent únicament responsable dels continguts i serveis subministrats en els enllaços en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Rectificadora Farriol, S.L, no es fa responsable de les webs alienes a les quals es pot accedir mitjançant vincles («links») o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web aliena és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari. Rectificadora Farriol, S.L,no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per, o a través de, un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en accedir al Portal, com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquest. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Portal a una web aliena no comportarà en cap cas l’existència de relació, col·laboració o dependència entre Rectificadora Farriol, S.L, i el titular de la web aliena.

En cas que Rectificadora Farriol, S.L, tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible. Així mateix, si l’Usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Entitat a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

5.2. Enllaços a continguts del Portal des de Webs de tercers

Queda terminantment prohibit l’establiment d’enllaços al Portal des de pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

La reproducció en pàgines de tercers de continguts del Portal, la seva inclusió com a part del seu web o dins d’un dels seus *frames o crear un *browser, requerirà prèvia autorització expressa de Rectificadora Farriol, S.L.

La inclusió en pàgines de tercers de la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de La reproducció en pàgines de tercers de continguts del Portal, la seva inclusió com a part del seu web o dins d’un dels seus *frames o crear un *browser, requerirà prèvia autorització expressa de Rectificadora Farriol, S.L, i/o del Portal, requerirà prèvia autorització expressa de Rectificadora Farriol, S.L.

  1. Denúncia d’irregularitats

Per a la denúncia d’irregularitats respecte del compliment del present Avís Legal o qualssevol normatives aplicables es posa a disposició l’adreça de correu electrònic info@ferme.es

  1. Política de Privacitat

El tractament de dades de caràcter personal que pugui efectuar-se a través del Portal es regirà pel que s’estableix en la Política de Privacitat, accessible en tot moment des del Portal, sent part integrant del present Avís Legal.

El tractament de dades personals en relació amb el registre de l’Usuari en Rectificadora Farriol, S.L. Carreras es regirà pel que s’estableix en la seva Política de Privacitat de dades específica.

  1. Política de Cookies

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a cookies o tecnologies similars, a través del Portal es regirà pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal, sent part integrant del present Avís Legal.

  1. Generalitats i prevalença de disposicions

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de Rectificadora Farriol, S.L. de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, tret que mediï reconeixement i acord per escrit per part seva.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les condicions generals i/o particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.